top of page

Workshopy

IMG_9604-2.JPG

Workshop Intuitívne telo

Lívia Balážová
a Zebastián M. Marín

1-2.10.2022

SAPDSC08544.jpg

Workshop Tvorivé zdroje performera

Andrej Kalinka
a Milan Kozánek

8.-12.7.2022

Uplynulé

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP NA TÉMU NEISTOTA S KARIN ANDRÁŠIKOVOU

WORKSHOP IMPROVIZAČNÉ TECHNIKY V POHYBOVOM PREJAVE SO SILVIOU SVITEKOVOU

WORKSHOP SÚČASNÝ POHYB, IMPROVIZÁCIA NA TÉMU NEZACHYTENÉ FOTOGRAFIE S LÍVIOU BALÁŽOVOU MM

bottom of page