WORKSHOP INTUITÍVNE TELO
S LÍVIOU BALÁŽOVOU MM A ZEBASTIÁNOM M. MARÍN

na prelome septembra/októbra 2022
v Divadle K, Palackého 5, Bratislava

24174501_905512452950559_1934914863074399638_n.jpg

foto: Colectivo Priekopník Veverička

Koncepcia workshopu:

Intuitívne telo je pohybová prax, ktorá vychádza z predpokladu, že každý máme intuíciu, ktorá je definovaná ako schopnosť bezdôvodne získavať a ukladať nové vedomosti. To znamená, že sa učí aj tá najinštinktívnejšia a najhlbšia časť nášho tela. Pokiaľ je pravda, že sa učíme podvedome, najlepšie je napomáhať spoločnému tréningu s telom, a tým podporovať aj podvedomé procesy zhromažďovania cenných informácií, rovnako ako rozvoj viac relevantných reakcií na stimuly, ktorým sme vystavený každý deň. Workshop sa koná v hravom prostredí plnom situácií vyžadujúcich reakciu na danú akciu, v ktorom sa pre rozvoj osobných schopností využívajú nástroje ako reflexy, presnosť, spojenie s centrom tela, schopnosť reagovať na niekoľko stimulov naraz, udržiavanie pokoja v chaotickom prostredí, rozvoj potlačovaných zmyslov a využívanie predstavivosti.
 

CIELE: Zlepšiť fyzické a tvorivé schopnosti. Získať autentickú propriocepciu (vnímanie polohy a pohybu vlastného tela) a znížiť riziko zranení spôsobených stresom a zbytočným zaťažovaním svalových skupín. Poskytnúť kreatívne nástroje na udržanie pozornosti a zrelaxovania zároveň. Porozumieť, že sústredenie neznamená stres a zrelaxovanie neznamená neprítomnosť akcie.

 

Workshop bude prebiehať dva dni v dvoch 3 a 4-hodinových blokoch.

 

O lektoroch: Colectivo Priekopník Veverička vzniklo v roku 2015 so zakladajúcimi členmi Slovenkou Líviou Balážovou MM a Kostaričanom Zebastiánom Mendéz Marín. Výsledkom bolo nevyhnutné umelecké spojenie, ktoré sa začalo v prestížnom umeleckom telese Ultima Vez pod vedením Wima Vandekybusa, kde sa stretli ako interpreti reprodukcie legendárneho debutového predstavenia s názvom What the body does not remember.

Budujeme umelecké procesy založené na hrách slúžiacich ako kreatívny nástroj na prelomenie stereotypných vízií performerov a divákov v scénickom akte. Posúvame hranice našej umeleckej tvorby, obchádzame akademické poučky a uprednostňujeme ľudské princípy: empatia, rešpekt a konsenzus ako udávajúce faktory pre oslavu krásy v rozmanitosti.

  • Lívia Balážová MM

    • VZDELANIE: Konzervatórium J.L.Bellu Banská Bystrica (Slovensko), SEAD (Rakúsko), P.A.R.T.S. (Belgicko)

    • VÝZNAMNÉ PROJEKTY: 3x20 Ženy/Čin / Divadlo Štúdio Tanca, Millennial Magic Mirror / MimoOs, Speak low if you speak love / Ultima Vez

  • Zebastián Méndez Marín

    • VZDELANIE Konzervatórium El Barco (Kostarika)

    • VÝZNAMNÉ PROJEKTY EU.GENUS / Med a prach/Honey and dust What the body does not remember / Ultima Vez Rara y Kyon / Jimmy Ortiz y 4pelos/losdenmedium 

Obaja sa podelili o svoje pohybovo-kreatívne workshopy v Nemecku, Belgicku, Kanade, Čile, Kostarike, na Slovensku, v Španielsku, Guatemale, Maďarsku, Mexiku, Nikarague, Paname, New Yorku, Portugalsku, Českej republike a v Rusku.

FB colectivopriekopnikvevericka 

Princípy našej práce:

Naša osobná a profesionálna cesta nám umožnila uvedomiť si, že mnohokrát už osvojené nástroje nie sú najlepším odrazom, východiskom pre inovatívnu tvorbu. Workshop je výsledkom systematizácie rôznych spôsobov využitia hier ako prostriedku na vytváranie nových nástrojov, pomocou ktorých sa dajú nakŕmiť tvorivé procesy a objaviť im nové jazyky. Ponúkame nástroje tvorivým ľuďom pri aktualizácii ich metodických postupov a rozširovaní možností, ktoré ponúkajú ďalšie oblasti scénického umenia. Akýkoľvek pokrok bude závisieť od schopnosti odnaučiť sa a neustále prepracovávať našu víziu sveta. Ponúkame priestor na prebudenie inteligencie pomocou intuície, prostredníctvom aktívneho skúmania mysle a tela, dosahovania kreatívnych výsledkov a to tiež v aspektoch, ako je prevencia úrazov.

- Empatia: Forma afektívnej komunikácie, ktorá vedie k zmysluplným interakciám.
- “Plié”: Mentálny a telesný stav, nesprávne kodifikovaný akademickou deformáciou.
“Áno, a…”: Žiadny návrh sa neneguje, ale prijíma a rozvíja.
- Nasledovať, odporovať, transformovať: Veľa možností akcie-reakcie vzhľadom k impulzu alebo návrhu.
- Zlyhanie, prehra: Kľúč k tvorivému rozvoju. Vytvárame scenáre, kde je prehra v poriadku, ba až výhodná.
- Ostatné zmysly: Zmierujeme sa s našimi menej aktívnymi zmyslami a trénujeme zručnosti ako priestorové vedomie, umiestnenie, rovnováha, dôvera, rozhodovanie sa a prispôsobivosť.
- Intuitívna reakcia: Nekonečno hier akčnej reakcie s predmetmi alebo bez nich na trénovanie rýchlosti, reakčnej kapacity, vynaliezavosti, riešeniu viacerých úloh naraz, vnímanie tela a pohybovej ekonomiky.
- Druhý je môj učiteľ: Druhý ma odráža, prácou s ostatnými analyzujeme našu vlastnú štruktúru, zosúladenie, impulz, odpor a faktory, ktoré obsahuje partnerská práca.
- Stimulovať predstavivosť: Nástroje na objavenie nepretržitého toku tvorivých zdrojov, na zabezpečenie jeho plynutia a na skúmanie vlastného vnútra.
- Hravosť a fantázia: Nevyhnutné nástroje.
- Proces: Žiť ho a užívať si ho bez tlaku a posadnutosti finálnym produktom.

Cieľová skupina workshopu: herci, tanečníci, performeri, študenti umeleckých škôl

Trvanie workshopu: 2 dni

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom podujatia.

FPU_logo_WEB.png