top of page

Nasledujúce udalosti

  • 27. 2., 19:30 SEČ
    Bratislava, Palackého 5, Bratislava 811 08
    Nefotografie vychádzajú z textov tridsiatich šiestich slovenských fotografov, ktorí opísali svoju skúsenosť s neurobenou fotkou. Autorská hra spracováva tieto spomienky a obrazy transformáciou do iných médií. Vytvára priestor pomyselného laboratória, kde performeri skúmajú materiály a reagujú na ne.
  • 28. 2., 19:30
    Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia
    Päť ľudí. Päť svetov neistoty. Vnútorných, autentických, aj rozporuplných spôsobov spolunažívania istoty a neistoty v živote jednotlivca. Autorská inscenácia Divadla K o odvahe v zraniteľnosti. O istote rodiacej sa v neistotách.
bottom of page