top of page

O nás

Divadlo K je profesionálne nezávislé divadlo. Venuje sa autorskej tvorbe, participatívnym projektom a experimentu. Skúma performativitu vo vzťahu k iným médiám. Divadelný tvar svojich inscenácií necháva prestupovať konceptom fotografie (Nefotografie, 2021), inštaláciou a psychológiou (Neistota, 2022), filmom a neurovedou (Jaskyňa, 2023), inštaláciami a architektúrou (Pamäť miesta, 2024) a sociológiou (Building trust, plánované). Otvára v nich témy identity, pamäte, odvahy a zraniteľnosti, vnútornej premeny alebo vzťah človeka k prostrediu.

 

Divadlo umelecky vedie režisérka Mgr. art. Mária Piatriková. Jeho dramaturgia sa zameriava na umelecký výskum tém. Počas tvorenia divadelný súbor aplikuje postupy (procesy) podobné experimentálnej hudbe, pričom živosť diela hľadá v skicovitej forme, civilnosti a náhode. Pri prezentovaní svojich diel sa orientuje na "nedivadelné" a galerijné priestory. Zaujíma sa o divadlo ako médium a jeho aplikovanie na rôzne oblasti.

 

Uvažovanie Divadla K o jeho tvorbe výrazne ovplyvnili spolupráce s vizuálnymi umelcami. Pre projekt Nefotografie napísalo texty o autorskom prístupe k fotografii vyše 50 slovenských fotografov. Okrem toho v divadle tvorili a vystavovali viacerí vizuálni umelci. Niektoré z týchto impulzov necháva Divadlo K vstupovať aj do svojich divadelných tvarov a pretvárať ho.

 

Divadlo K pôsobí od roku 2015. Tvorí a prezentuje svoje diela v priestoroch bývalej Základnej školy Jesenského v centre Bratislavy.

bottom of page