top of page

2 PERCENTÁ Z DANE

Milí priaznivci Divadla K,


tento rok môžete venovať svoje 2% z daní aj v prospech nášho divadelného súboru. Budeme veľmi radi, ak tak urobíte a prispejete nám na tvorbu ďalších inscenácií, ktoré pre vás pripravujeme.

Postup krokov na poukázanie 2% 
 

pre zamestnancov:

1

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a

2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3

Vytlačte si  priložené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Už v ňom nájdete naše predvyplnené údaje, prosím doplňte doň vaše: meno, rodné číslo, trvalé bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ako aj dátum zaplatenia. Rovnako nezabudnite na dátum a podpis.

4

Najneskôr do 31. marca 2023 pošlite / doručte oba formuláre (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

pre právnické osoby a fyzické osoby (živnostníci):

1

V daňovom priznaní pre tieto osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 51059843
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Projekt Kekse
Adresa: Grösslingová 2499/52, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IBAN číslo účtu: SK2483300000002001361376 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)

2

Vyplnené daňové priznanie podajte do 31. marca 2023

Ďakujeme.

bottom of page