top of page

2 percentá z dane

Milí podporovatelia Divadla K,


doteraz sme vďaka vašej podpore zrealizovali inscenácie Nefotografie, Neistota, Jaskyňa a aktuálne pripravujeme Pamäť miesta. 

Aj tento rok nám môžete venovať svoje 2% z daní, ktoré použijeme na prípravu ďalších autorských predstavení. Za vašu podporu vám vopred ďakujeme!

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

1

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a

2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3

Vytlačte si  priložené Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Už v ňom nájdete naše predvyplnené údaje, prosím doplňte doň vaše: meno, rodné číslo, trvalé bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane ako aj dátum zaplatenia. Rovnako nezabudnite na dátum a podpis.

4

Najneskôr do 31. marca 2024 pošlite / doručte oba formuláre (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

Postup pre právnické osoby a fyzické osoby (živnostníci):

1

V daňovom priznaní pre tieto osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

IČO: 51059843
Obchodné meno (názov): Projekt Kekse

2

Vyplnené daňové priznanie podajte do 31. marca 2024.

Za vašu podporu vám ďakujeme.

bottom of page