top of page

WORKSHOP NÁMETOM ALEBO MATERÁLOM
PRE TVORBU MOŽE BYŤ ČOKOĽVEK

S MÁRIOU PIATRIKOVOU A ZUZANOU GARAIOVOU

13. mája 2023
v Divadle K, Palackého 5, Bratislava

DSC06016.JPG

Workshop bude rozdelený do dvoch častí

10.00-13.00 Hľadanie témy a materiálu (Mária Piatriková)

15.00-18.00  Prítomnosť performera a jeho spontánnosť v tvorbe (Zuzana Garaiová)

Hľadanie témy a materiálu

Workshop sa zameriava na hľadanie témy a materiálu pre autorskú tvorbu, v ktorom je dovolené čokoľvek, vrátane chýb. Ponúkne niekoľko konkrétnych cvičení, ktoré stavajú tému a materiál, materiál a človeka alebo človeka a prostredie do okamžitého vzťahu, ktorý možno pozorovať alebo interpretovať. Cvičenia poskytnú inšpiráciu pre nachádzanie rôznorodých zdrojov tvorivého skúmania a na rozvíjanie potenciálu už objaveného materiálu bez hodnotenia a posudzovania vlastného konania. 

Prítomnosť performera a jeho spontánnosť v tvorbe
Účastníci workshopu budú pracovať s princípom autorskej tvorby s prvkami Grotowského divadla.  Zameriavať sa budeme na impulzy vo vzťahu s inými, pričom budeme skúmať, kto tvorí doménu performera v jeho konaní - on sám alebo práve tí iní. Spoločne budeme hľadať prítomnosť prežívania cez Mindfulness cvičenie, ktoré následne aplikujeme do pohybových cvičení, tzv. tichých dialógov. Účastník workshopu si vyskúša, ako pracovať so sebou v kontexte s okolím bez toho, aby si kládol obmedzenia vo svojej kreativite a prístupoch.

 

Kde

Divadlo K, Palackého 5, Bratislava

Pre koho

Workshop je určený pre ľudí od 16 rokov so záujmom o hľadanie autorských prístupov v tvorbe bez ohľadu na predchádzajúce umelecké skúsenosti. 
 

Účastnícky poplatok

 9 € účasť na jednej časti

15 € účasť na obidvoch častiach workshopu

Prihlášky posielajte do 10. 5. 2023 na info@divadlok.sk

 

Poznámka: Potrebné priniesť si oblečenie na prezlečenie - pohodlné na pohyb alebo také, ktoré sa môže zašpiniť.

O lektorkách

Mária Piatriková a Zuzana Garaiová tvorivo spolupracujú od roku 2020 v nezávislom zoskupení Divadlo K, ktoré sa zameriava na autorský a interdisciplinárny prístup v tvorbe. Vytvorili spoločne inscenácie Nefotografie, Neistota a JaskyňaDivadlo K pôsobí v priestoroch bývalej Základnej školy Jesenského v centre Bratislavy, kde vytvárajú priestor pre súčasné performatívne a vizuálne umenie, ktorého dôležitou súčasťou je aj komunitný rozmer. 

Mária Piatriková

​Venuje sa autorskej tvorbe, najčastejšie ako režisérka a dramaturgička performatívnych projektov. Jej pozornosť a skúmanie aktuálne najviac zamestnávajú témy identity, pamäte, odvahy a zraniteľnosti. Zaujíma ju aj to, čo všetko nás ovplyvňuje a formuje a ako my sami meníme svoje prostredie. 
Vyštudovala DF VŠMU (2015) odbor divadelná réžia a dramaturgia v ročníku prof. Juraja Nvotu. Ročný Erasmus program absolvovala na Univerzite v Ľubľane, na Akadémii divadla, rádia, filmu a televízie v odbore réžia a herectvo pod vedením prof. Tomislava Janežiča, zameraným na psychodrámu a skupinovú analýzu. Počas celého štúdia realizovala šesť školských inscenácií. Spolupracovala s Mestským divadl
om Žilina, festivalom Nová dráma a s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V roku 2015 spoluzakladala nezávislé Divadlo K (Projekt Kekse, o.z.), ktoré dodnes organizačne a umelecky vedie. 

Zuzana Garaiová

​Oslovuje ju práca performera v reakciách na impulzy, prežívanie a vzájomný vzťah performer - publikum.  Vyštudovala Contemporary Performance na University of Kent (2016), ktoré jej rozšírilo obraz o ponímaní divadla a slobode ktorá mu bola daná. Rada búra stanovené limity a zaužívané stereotypy toho, čo divadelná tvorba znamená a ako je ponímaná v spoločnosti. Počas univerzitného štúdia v UK sa venovala hereckej tvorbe, zahrala si vo videoklipoch, filmoch, seriáloch a nezávislých divadlách (Manchester, London, Canterbury, Bristol, Liverpool). Od roku 2019 je súčasťou Divadla K, môžete ju vidieť v predstaveniach Nefotografie, Neistota, Jaskyňa.  V súčasnosti sa primárne venuje autorskej tvorbe a pohybovému prejavu.  Zaujíma sa o spôsoby, ako zachovať divadlo živé a dostupné širokej verejnosti.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom podujatia.

FPU_logo_WEB.png
bottom of page