REPERTOÁR

NEZACHYTENÉ
FOTOGRAFIE

Hra inšpirovaná zbierkou esejí Willa Steacyho o záberoch, ktoré nikdy nevznikli. V divadelnom priestore je skúmaný vzťah medzi spomienkou a skutočnosťou, vypovedaným a nevypovedaným, medzi obrazom a príbehom.

PREMIÉRA

17.2. 2020 19:00, Karloveské centrum kultúry, Molecova 2, Bratislava