WORKSHOP POHYB A ZVUK

21   /   11   /   2018

POD VEDENÍM HOSTÍ

Marika Smreková (SVK)

Elia Moretti (ITA)

Divadelný a hudobný workshop bol orientovaný na druh divadla, ktoré sa definuje ako postdramatické divadlo. Takéto divadlo narušuje tradičnú dramatickú štruktúru, ktorá je postavená na hovorenom dialógu. Na základe cvičenia performatívnych princípov sme hľadali a nachádzali komunikáciu medzi pohybom a zvukom. 

Intenzívny 1-dňový workshop sme zorganizovali a absolvovali pod vedením skvelého páru - režisérky Mariky Smrekovej a hudobného skladateľa Elia Morettiho.