WORKSHOP POHYB A ZVUK

wm 01
wm 01

wm 03
wm 03

wm 04
wm 04

wm 01
wm 01

1/4

21   /   11   /   2018

POD VEDENÍM HOSTÍ

Marika Smreková (SVK)

Elia Moretti (ITA)

Divadelný a hudobný workshop bol orientovaný na postdramatické divadlo. Na základe cvičenia performatívnych princípov sme hľadali a nachádzali komunikáciu medzi pohybom a zvukom. 

Intenzívny 1-dňový workshop sme zorganizovali a absolvovali pod vedením páru - divadelnej režisérky Mariky Smrekovej a hudobného skladateľa Elia Morettiho.