top of page

Nasledujúce udalosti

 • 11. 5., 17:00 – 26. 6., 17:00
  Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia
  Výstava diel vizuálneho umenia, ktoré reaguje na prostredie skalných obydlí v regióne Hont. Výstava sa koná ako sprievodné podujatie k inscenácii Divadla K Jaskyňa. Vystavujúci umelci: Marek Halász, Juliana Mrvová, Stanislav Piatrik, Mora Alexandru.
 • 29. 5., 19:30
  Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia
  autorská inscenácia o premenách tela, svetla a tmy alternácia: Juliana Svítková vstupné: 10€
 • 05. 6., 21:00
  Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia
  Autorská inscenácia o istote rodiacej sa v neistotách. Dvaja ľudia. Dva svety neistoty. Vnútorné autentické aj rozporuplné spôsoby spolunažívania istoty a neistoty v živote jednotlivca. Putovaním scénami diváci odhaľujú ich rozličné podoby.
 • 11. 6., 20:00
  22, Hontianske Trsťany 22, 935 86 Hontianske Trsťany, Slovakia
  autorská inscenácia o premenách tela, svetla a tmy alternácia: Juliana Svítková vstupné: 10€
 • 19. 6., 19:30
  Nitra, Štefánikova 7, 949 01 Nitra, Slovakia
  Autorská inscenácia o istote rodiacej sa v neistotách. Tri ženy, tri svety neistoty. Vnútorné autentické aj rozporuplné spôsoby spolunažívania istoty a neistoty v živote jednotlivca. Putovaním scénami diváci odhaľujú ich rozličné podoby.
bottom of page