top of page

Workshop Transformácia tela - od živého k neživému

Ako môžem transformovať svoje telo, aby som bol schopný performovať ako neživý objekt / neživá bytosť? Pohybový workshop ovplyvnený technikami a filozofiou Butoh, tanečnou improvizáciou, pohybovým herectvom a mindfulness meditáciou s Robom Suchým.

Kapacita workshopu bola naplnená.
Tešíme sa na Vás nabudúce.

Čas a miesto

23. 6. 2023, 16:00 – 25. 6. 2023, 20:00

Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

O predstavení

Workshop je určený pre performerov, skúsených moverov, študentov herectva alebo tanca, ale aj každého, kto má záujem spoznať hlbšie sám seba.

Workshop sa uskutoční v troch dňoch po 4 hodiny denne.

Okruhy tém na jednotlivé časové bloky:

Deň 1: Využitie meditácie na hlbšie spojenie sa s prirodzenými pohybovými tendenciami v nás. Týmto prepojením zistíme, že inteligencia nášho tela má možnosť informovať našu tvorivú činnosť.

Deň 2: Cez vnemové vnímanie okolitého sveta budeme objavovať premeny tela na neživý objekt. Ako sústredením sa na zrak, čuch a dotyk zmeníme polohu nášho tela.

Deň 3: Použitím cvičení a filozofie Butoh budeme pozerať na možnosti deformácie tela, aby sme dosiahli finálnu premenu od živého tela k neživému objektu.

Účastnícky poplatok: 90 €, zvýhodnená cena s prihlásením do 16.6.2023: 75 €

Viac informácií na www.divadlok.sk/workshopy

Share This Event

bottom of page