top of page

Neistota v Krajskej galérii v Prešove

Autorská inscenácia o istote rodiacej sa v neistotách. Tri ženy, tri svety neistoty. Vnútorné autentické aj rozporuplné spôsoby spolunažívania istoty a neistoty v živote jednotlivca. Putovaním scénami diváci odhaľujú ich rozličné podoby.

Čas a miesto

16. 2. 2024, 18:30

Prešov, 51, Hlavná 2896, 080 01 Prešov, Slovakia

O predstavení

Neistota (Divadlo K)

"Dotýkam sa zvnútra neistoty. Nie je až tak silná, tuhá, ale vie mi obmedziť ostrý výhľad na svet. Núti ma pozrieť sa priamo do seba a pohladiť sa zvnútra. Orgány, steny vnútorného človeka.”

Autorská inscenácia o istote rodiacej sa v neistotách. Tri ženy, tri svety neistoty. Vnútorné autentické aj rozporuplné spôsoby spolunažívania istoty a neistoty v živote jednotlivca. Putovaním scénami diváci odhaľujú ich rozličné podoby.

"Mám túžbu plniť si sny, ktoré moje okolie spochybňuje. A vzápätí sa ich dobrovoľne vzdať. Len aby dobre bolo. Aby boli všetci spokojní."

Inscenačný tím:

Performeri: Emma Tomková, Juliana Svítková, Zuzana Garaiová, Jozef Eduard Masarik

Námet, réžia, dramaturgia, produkcia: Mária Piatriková

Scénografia, dramaturgia: Jozef Eduard Masarik

Dramaturgia, foto, video: Stanislav Piatrik

Choreografia: Lívia Balážová MM

Hudba: Alžbeta Malovcová

Share This Event

bottom of page