top of page

Workshop Tvorivé zdroje performera

Workshop Andreja Kalinku a Milana Kozánka sa zameriava na potenciál tvorivého zdroja perfomera už priamo v procese tvorby. Na hľadanie zdrojov, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu.

Kapacita na predstavenie bola naplnená.
Pozrieť iné termíny.

Čas a miesto

08. 7. 2022, 10:00 – 12. 7. 2022, 16:00

Divadlo K, Palackého 5, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovakia

O predstavení

Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus a preto v priebehu rôznych fáz workshopu budeme tento aspekt rozvíjať. Budeme hľadať cesty ako sa oslobodiť od zaužívaných predpokladov a predpokladaných vlastných limitov. Akú úlohu v tomto procese zohráva technika (herecká, pohybová, hlasová atď) a ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby v priebehu tvorivého procesu nevytvárali obmedzenia, ale pomáhali objavovať nové možnosti a prístupy.

Viac informácií na www.divadlok.sk/tvorive-zdroje

Share This Event

bottom of page